Zmena otváracích hodín : pondelok - sobota od 8.00 do 14.00 

OD 1.5.2022 sa mení hodnota stravnej jednotky s 4.50€ na 4.80€

Cena bez polievky 4.60€

Pre rastúce náklady na tovar sme pristúpili k  k zdražovaniu našich výrobkov .Nový cenník našich výrobkov nájdete osobne na predajných miestach a na internetovej stránke.